Zjistit dostupnost pokrytí
Změřit rychlost připojení

Od 22.10.2020 do odvolání je z důvodu šíření nemoci Covid 19 uzavřena provozovna v Běchovicích. Klientské požadavky budou řešeny vzdálenou formou ve standardní provozní době.

Technická podpora funguje beze změn, dle provozní doby. Osobní návštěvy na provozovně jsou pouze po předchozí telefonické rezervaci.

Děkujeme za pochopení.

 

Informační technologie ovlivňují klima méně, než si myslíme

Emise uhlíku spojené s výrobou, používáním a likvidací zařízení v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), jsou tématem, které vyvolává stále větší společenský zájem. Ericsson se výzkumem dopadu uhlíkových emisí zabývá již více než 20 let a jeho výsledky nyní překládá ve svém nejnovějším reportu. Uhlíková stopa v ICT zahrnuje mobilní sítě, datová centra, podnikové sítě, ale také všechna uživatelská zařízení, jako jsou telefony, počítače, technologie IoT a další nástroje.

Podle společnosti Ericsson jsou čísla týkající se emisí uhlíku a spotřeby elektřiny v datových centrech, při streamování a hraní her či během dalších digitálních aktivit, často přehnaná. Vycházejí z nedostatečných znalostí technologií nebo ze zastaralých dat interpretovaných chybnými způsoby.

ICT je často vnímané jako odvětví, které má z hlediska emisí uhlíku stejnou stopu jako například letecký průmysl. Aby však smartphone vyprodukoval stejné emise jako zpáteční transatlantický let, museli bychom jej používat více než 50 let.

I přesto, že jsou informační a komunikační technologie stále rozšířenější a tvoří asi 6 % světové ekonomiky, zůstává uhlíková stopa v této oblasti poměrně stabilní. Tvoří přibližně 1,4 % globálních emisí a využívá 3,6 % celkové spotřeby elektřiny. Zásluhu na tom má především zlepšení energetické účinnosti a koncept, který vede spotřebitele k tomu, aby své telefony a počítače každé 2-3 roky  nahradili výkonnějšími zařízeními.

V případě, že by veškerá spotřebovaná energie pocházela z obnovitelných zdrojů, mohla by se uhlíková stopa v ICT snížit o více než 80 %. ICT má potenciál snížit uhlíkovou stopu až o 15 % také v dalších odvětvích. Jednotlivá odvětví se totiž překrývají a nelze je od sebe jednoznačně oddělit.

O společnosti Ericsson

Ericsson je předním mezinárodním dodavatelem telekomunikačních technologií a služeb. Prostřednictvím řešení, fungujících v reálném čase, vytváří propojenou společnost (Networked Society), která umožňuje studovat, pracovat a svobodněji žít v udržitelných společnostech po celém světě. Nabídku firmy Ericsson tvoří služby, software a infrastruktura informačních a komunikačních technologií, určených telekomunikačním operátorům a jiným odvětvím. V současnosti se v sítích od společnosti Ericsson uskutečňuje více než 40 % celosvětové mobilní komunikace, společnost zajišťuje servis sítí s více 2,5 miliardami uživatelů. Více informací naleznete na www.ericsson.com