Zjistit dostupnost pokrytí
Změřit rychlost připojení

 

Od 22.10.2020 do odvolání je z důvodu šíření nemoci Covid 19 uzavřena provozovna v Běchovicích. Klientské požadavky budou řešeny vzdálenou formou ve standardní provozní době.

Technická podpora funguje beze změn, dle provozní doby. Osobní návštěvy na provozovně jsou pouze po předchozí telefonické rezervaci.

Děkujeme za pochopení.

 

Sčítání lidu, domů a bytů 2021: Jak na to a jak funguje elektronické sčítání?

V článku o digitalizaci jste se mimo jiné mohli dočíst, že k provedení řady úkonů lze použít například bankovní identitu nebo datovou schránku. Pokud žádný z takových účtů nevlastníte, nemusíte se obávat - sčítání online můžete provést také na základě údajů z vašich osobních dokladů. Na rozdíl od sčítání lidu, které proběhlo před deseti lety, můžete letos vše potřebné zařídit výhradně online. Pokud se chcete sčítání lidu, domů a bytů v letošním roce zúčastnit elektronicky, máte k dispozici časové okno od 27. 3. do 9. 4. - po uplynutí této doby budete muset příslušný formulář vyplnit papírově. Postačí vyplnění pouze jednoho jediného formuláře, který čítá celkem třiadvacet otázek. Sčítací online formulář můžete vyplnit buďto v rozhraní vašeho internetového prohlížeče nebo prostřednictvím aplikace Sčítání2021 (pro Android i iOS).

 

Pro řadu lidí bude asi nejpohodlnější sčítání prostřednictvím webového formuláře - stačí vám jen počítač s připojením k internetu. Jeden formulář může za pomoci funkce dovyplňování vyplnit více osob, žijících na stejném místě jako respondent. V případě dovyplnění si původní respondent nechá jednoduše vygerenovat odkaz s URL adresou, kterou posléze nasdílí těm, kteří se s ním mají podílet na vyplnění tohoto formuláře. Funkce dovyplnění bude nicméně k dispozici pouze do 9. 4. 2021. Za osoby, sdílející stejnou domácnost, jsou považovány všechny osoby, které sdílejí místo pobytu bez ohledu na to, kde jsou reálně přihlášeny k trvalému nebo přechodnému pobytu - proto se také místo pobytu zadává do formuláře ručně a není generováno na základě údajů z vašich dokladů. Formulář není nezbytně nutné vyplnit celý najednou, na příslušném portále jej můžete průběžně ukládat a vrátit se k němu. Pokud byste si nevěděli rady, na webu je k dispozici také podrobná a srozumitelná nápověda pro vyplnění formuláře přes internet.

Před samotným sčítáním si připravte vše, co budete potřebovat k přihlášení (průkaz totožnosti nebo pas, přístupové údaje k vaší datové schránce atd.). K vyplnění údajů o vašem bytě či domě je zapotřebí mít po ruce údaje o aktuální adrese, velikosti bytu či domu v metrech čtverečních, číslo bytu, údaje o způsobu vytápění a zdroji energie a další podrobnosti. Pokud formulář vyplňujete s dalšími osobami, budete potřebovat jejich jméno, příjmení, rok narození, a pokud se tyto osoby nebudou samy podílet na vyplňování formuláře, budete potřebovat také jejich rodná čísla nebo čísla dokladu, bydliště rok před sčítáním a první obvyklé bydliště po narození.

Elektronický sčítací formulář je možné odeslat jak po kompletním, tak i po částečném vyplnění, přičemž částečné odeslání je možné tehdy, kdy jsou vyplněny údaje o bydlení, domácnosti a minimálně o osobě, která formulář založila. Poté, co formulář odešlete, aplikace vygeneruje aplikace číslo odeslaného elektronického formuláře a opis všech vyplněných a odeslaných dat.

AKTUALIZACE: Sčítání online bylo z důvodu technických komplikací prodlouženo do 11. května