Zjistit dostupnost pokrytí
Změřit rychlost připojení

Od 22.10.2020 do odvolání je z důvodu šíření nemoci Covid 19 uzavřena provozovna v Běchovicích. Klientské požadavky budou řešeny vzdálenou formou ve standardní provozní době.

Technická podpora funguje beze změn, dle provozní doby. Osobní návštěvy na provozovně jsou pouze po předchozí telefonické rezervaci.

Děkujeme za pochopení.

 

Jaká je budoucnost Wi-Fi připojení v nemocnicích?

Wi-Fi pro pacienty nabízí řada nemocnic, pacienti si ale nezřídka stěžují na pomalé nebo nestabilní připojení. Problém ale často nastává i v případě, že mezi sebou potřebují komunikovat lékaři - například při zasílání výsledků vyšetření nebo rentgenových snímků mezi jednotlivými pracovišti v zemi. Stejně jako v řadě jiných případů bývá i kořenem problematického připojení v nemocnicích nedostatek financí. Pokrytí nemocnice dostatečně kvalitním Wi-Fi signálem je výzva, která s sebou nese zcela jiná pravidla, než zavádění Wi-Fi v domácnostech nebo menších podnicích. V některých případech mohou obce požádat iniciativu WiFI4EU o dotaci pro zavádění bezplatného Wi-Fi připojení, v jehož rámci lze kromě jiného pokrýt také nemocniční a jiná zdravotnická zařízení. Kraj dokáže propojit všechny zdravotnická zařízení bezpečnou vysokorychlostní sítí elektronických komunikací. K vytvořené síti se budou moci připojit také nekrajská zdravotnická zařízení, což umožní veškerému lékařskému personálu s příslušnou autorizací zobrazení a práci se zdravotnickými kartami. Tento přístup by mohl být umožněn každému lékaři, kterého pacient autorizuje. 

Samotné zavedení Wi-Fi v nemocnici navíc není jediným úkolem - důležité také je udržet celou infrastrukturu v chodu a včas a efektivně řešit případné výpadky a další problémy. Dalším aspektem zavádění a provozu Wi-Fi sítě je zajištění bezpečnosti - jedná se o kritický bod, který v mnoha případech není dostatečně zvládnutý, o čemž svědčí časté hackerské útoky na systémy nemocnic. Bezpečnost je kromě otázky odbornosti také záležitostí financí - běžná zařízení nejsou schopná zajistit potřebnou segmentaci a rozdělení sítí tak, aby byla citlivá data dostatečně chráněna. V soukromém sektoru panují v tomto směru samozřejmě zcela jiné podmínky než ve státních nemocnicích. Pro správné zavedení a fungování připojení je potřeba nejprve důkladně zmapovat celý prostor budovy a s pomocí odborníků určit, kde bude zapotřebí jaký typ připojení (někde je vhodnější bezdrátové, jinde kabelové), kde se má nacházet jaké zařízení a které oblasti mají mít v připojení prioritu. 

Datový provoz je obvykle v nemocnicích směřován přes proxy a IPS systém (Intrusion Protection System) se současným rozdělením uživatelů do skupin podle přístupového oprávnění - pacienti, kteří si potřebují v areálu nemocnice vyřídit e-maily, mají jiná oprávnění, než lékaři. Odlišným přístupem pak často disponuje také vedení nemocnice nebo IT zaměstnanci. Síť pro pacienty by vždy měla striktně oddělena od nemocniční sítě - toto rozdělení si můžeme představit například jako sofistikovanější variantu domácí nebo firemní Wi-Fi, jejíž součástí je separátní Wi-Fi pro hosty. Samozřejmostí by mělo být důkladné šifrování a časté penetrační testy spolu s bezpečnostními audity. 

Úroveň kvality i zabezpečení internetového připojení v nemocnicích se čím dál více zvyšuje. Vzhledem k současné situaci se dá předpokládat, že jednotlivé subjekty budou v tomto směru v rámci možností vyvíjet ještě intenzivnější úsilí.