Zjistit dostupnost pokrytí
Změřit rychlost připojení

Chcete skvělý dvoupásmový router TP-link každé dva roky za 1,-Kč? Za umístění malé reklamní plochy na Váš plot. Více informací zde. 

 

Informace k fakturaci

Vážení klienti,

od 1.10.2019 jsou na daňových dokladech, které vystavujeme, koncové ceny nezaokrouhlené na celé koruny a obsahují i haléřové částky, které je zapotřebí při elektronické úhradě zadat do platby.

 

Proč se tak stalo?

 

Dne 1.4.2019 došlo k novele zákona o DPH, který pozměňuje zaokrouhlování DPH. Podle nové úpravy DPH není možné zaokrouhlovat na celé koruny tak, aby výsledná částka na faktuře vyšla na celé koruny.

Naše společnost DPH již delší dobu nezaokrouhluje, dosud však zaokrouhlovala celkovou částku na daňovém dokladu neboť do 30.9.2019 platilo přechodné ustanovení, kdy daňové doklady mohly být vystavovány dle staré úpravy. Od 1.10.2019 musí být daňové doklady vystavovány dle nové úpravy, tj. základ daně a přesně vypočtená DPH. Pokud firma chce zaokrouhlit celkovou částku na daňovém dokladu, musí být zaokrouhlení rozděleno na základ a DPH. Bohužel technická podpora k našemu účetnímu SW nestihla včas udělat potřebnou úpravu. Abychom splnili legislativní požadavky, bylo jediné řešení nastavit vystavování daňových dokladů bez celkového zaokrouhlení.

 

Omlouváme se za vzniklé komplikace jenž touto úpravou nastaly a na kterou jsme byli nuceni reagovat.

 

tým újezd.net